فراموشی

سخت میتوان گذشت از عشقی که روز و شبم بوده
لحظه به لحظه خاطره های زندگی ام بوده
 سخت میتوان گذشت از آن نگاه های لحظه دیدار ، از روز اول و آخرین دیدار...

 

♥ پنج شنبه 23 مهر 1398برچسب:, ساعت 23:11 توسط Mohammad

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام ایـن هَمِـــــﮧ ســـــال . . !

بِـــــﮧ چَــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ می رِسَـــــم

قَلَـــــــم مــــوهـــا خـــــیس می شَــــوَنــد

بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ می رِسَـــــم ،

دَستَــــــم می لَــــــرزَد . . .

رَنـــگــ هــــا می گــُــــریـــزَنــــد

وَ قــاب هـــای خـــــالی

تَنـــــهـا . . . نَبــــودَن تـــــو را

بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــی ام می ڪـــــوبَنــــــد

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:47 توسط Mohammad

"زن" نیستم اگر زنانه پای عشـــــــــــــــقم نایستم!

من از قبیله ی "زلــــــــــــــــــــیخا" آمده ام...

آنقدر عشــــــــــقت را جار می زنم تا خدا برایم کف بزند!

فرقی نمی کند فرشـــــــــــــــــته باشی یا آدم

یوســــــــــــف باشی یا سلیمان

قالیچه ی دل من بدون اسم رمـــــــــز نام "تو" پـــــــرواز نمی کند...

زنـــــــــــــانه پای این عشــــــــــــق می ایستم...

مـــــــــــــــــردانه دوســــــــــــــــتم داری؟؟؟؟؟

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:46 توسط Mohammad

غمگــــــــــــــــــــــینم

..... ﻏﻤﮕــﯿﻨـــــــــــــــــــــــﻢ ....
مثل پسری ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ۱ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ " ﺗﻮ ﻗﻠﺒــﺘـــــ "
ﻣﺜﻞ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ۹ ﻣـﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﺑﭽﺶ ﻣﺮﺩﻩ... ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣــﺪﻩ
ﻣﺜﻞ ﻋـﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕـﺎﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘـــ
ﻣﺜﻞ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻪ ﺗﮏ ﭘﺴﺮﺵ ﻫـﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘــــ
ﻣﺜﻞ ﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤــﻪ ﻫﯿﭽـﻮﻗﺖ ﻣـﺎﺩﺭ ﻧﻤﯿﺸــﻪ
ﻣﺜـﻞ ﺑﭽــﻪ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺷﻠﻮﻍ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻪ
ﻣﺜﻞ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ " ﭘﻮﻝ " ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮏ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺨـﺮﻩ
ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُ ﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ " ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ
ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﭽﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻧﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺜﻞ دختری ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ
..... ﻏﻤﮕــﯿﻨـــــــــــــــــــــــﻢ ....

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:43 توسط Mohammad

   دوستـت دارم ، لعـنتـی . . . !

 

 

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:41 توسط Mohammad

بــغض

بـههـمين بـغض لـعـنتي قـسم
نـوبت گـريه تـو هـم مـي رسـه
شـک نـکن...!!!

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:38 توسط Mohammad

کاش می شــــد " فقــــط " ، تو را داشته باشــــم....

خدا هـــــی بپرسد : خوب ، دیگر چه ؟؟!

من بگویـــم : هیچ ، هـــــمین کافیـــــــــست !!!

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:37 توسط Mohammad

خُدایا…
مَن میدانَم
تُو هـَــــم میدانــی
کـه شُدَنـی نیست…
حَتـی اَگر مُعجِزه کُنـــی

باز هَم…
او یِک آرِزوی ِمَحال اَست ..

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:35 توسط Mohammad

دلم یک نفر غریبه می خواهـد ..
بیاید بنشیند فقط سکوت کند
من هی حرف بزنم
بزنم و بزنم
تا کمی کم شود از این همه بار ...

بعد بلند شود و برود
نه نصیحتی نه ...
انگار نه انگار ...

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:33 توسط Mohammad

چه حس خوبیه ....

شباموقع خواب عشقت سرشوبزاره رودستای مردونت....

باموهاش بازی کنی...

چشماشوببوسی...

اروم اروم توبغلت خوابش بگیره...

ولی توهنوزبیداری...

دوست داری فقط نگاش کنی...

همینطوریکه داری نگاش میکنی...

اشکات سرازیربشه...

تودلت پیش خودت بگی....

نباشی .....

میمیرم

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:32 توسط Mohammad

بسلامتی اونایی که این روزاشون به تظاهر می گذره . . .

تظاهر به بی تفاوتی . . .

تظاهر به بی خیالی . . .

به شادی . . .

به این که دیگه چیزی مهم نیست . . .

ولی فقط خودشون می دونن چقدر سخت می گذره!

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:27 توسط Mohammad

اثبات

دختره و پسره تو خونه تنها بودن......
پسره به دختره گفت دوسم داری؟
دختره گفت آره
پسره گفت ثابت کن
دختره تک تک لباساشو درآورد
دختره به پسره گفت تو چی دوسم داری؟
پسره گفت آره
دختره گفت ثابت کن
پسره تک تک لباسای دختره رو تنش کرد

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:24 توسط Mohammad

دودوست

پسر نصف شب به دوست دخترش تلفن میکنه...
دختر: سلام عزیزم، همه چی خوبه؟
پسر: میخوام چیز مهمی و بهت بگم...
دختر: اوممم، ما که کلی قبلش با هم صحبت کردیم.
پسر: من.. من میخواستم رابطه دوست پسر دوست دختریمونو تموم کنیم!!...

دختر: زبانش بند اومد... آخه چرا؟! من که اصلا کاری نکردم؟!
پسر: چون میخوام به عنوان "همسرم" دوستت داشته باشم...
باهام ازدواج میکنی عشقــــــم ؟؟
♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:21 توسط Mohammad

ای کاش

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید .......         

غرور،دروغ،عشق

 تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:19 توسط Mohammad

قول

دختــــــــر:قول بده که هیچوقتــــــــ

 

دختری رو بیشتر از من دوستــــــــ نداشته باشی

 

پســــــــر :من دوستتــــــــ دارم

 

اما نمی تونم همچین قولی بدم...

 

دختــــــــر :(درحال گریه)ینی یکی رو بعد من دوستــــــــ

 

خواهی داشت؟؟؟

 

پســــــــر: (با خنده )دختری که من بعد تو دوستــــــــ خواهم داشت

 

 

تو رو " مـــــامــــان "صدا میزنه

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:17 توسط Mohammad

دست تقدیر

دست تقدير چنان عملميکند که نيت تو ديکته ميکند !!!  

 

اگر گمانميکني.

 که همين الان بدبخت هستي..

 و در آينده ، آرزوي خوشبختي را در سر ميپروراني..

 بدان که دست تقدير به الان تو نگاه ميکند..

 و بر اساس نيت الان تو ، دنيا و زندگي را برايت صفحه آرايي ميکند  !!!

 دست تقدير به آينده و آرزوهاي تو کاريندارد

دست تقدير منتظر است تا تو گامي برداري ..

 و هماني شوي که ميخواهي..

 وبعد 

اوضاع را چنان برايت جفت و جورميکند

که با آنچه هستي مطابق شود.

 به زبان ديگر

:

 دست تقدير ، دست توست !!!!

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:15 توسط Mohammad

آغوش

يعني ميشود روزي برسد كه...

 

بيايي مرا در آغوش بگيري

 

بخواهم گله كنم بگويي هيسسس! تمام كابوس ها تمام شد

 

در گوشم بگويي

 

براي هميشه ماله من  شدي

♥ پنج شنبه 23 مهر 1394برچسب:, ساعت 23:13 توسط Mohammad